Disclaimer

Disclaimer voor www.anorel.net


Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.anorel.net, zoals deze beschikbaar is gesteld door Anorel NV. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website www.anorel.net en iedere pagina daaronder. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Anorel NV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Anorel NV.

Geen garantie op juistheid

Anorel NV streeft naar een zo actueel mogelijke website. De verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar worden geacht. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Anorel NV aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Anorel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.anorel.net op deze pagina.

Waarom kiezen voor Anorel?

  Beste prijs/kwaliteit

  Open communicatie

  Alle NPK en PG mengsels mogelijk

  Flexibel

  REACH geregistreerd