Effect van Silacon op rozen

Silacon maakt rozen weerbaarder tegen aantasting met echte meeldauw, zoutstress en vraatschade door insecten. Hieronder vind je artikel over de proef die we in 2016 hebben uitgevoerd: Effect van Silacon op Echte meeldauw (Sphaerotheca pannosa) in Rozenteelt.

Effect van Silacon op rozen

  Beste prijs/kwaliteit

  Open communicatie

  Alle NPK en PG mengsels mogelijk

  Flexibel

  REACH geregistreerd